lịch sử hình thành và phát triển xã

Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, vùng đất xã Liên Sơn ngày nay thuộc 3 xã Bình Khang, Sơn Dương, Uy Viễn vốn là các xã độc lập, có chính quyền, con dấu riêng biệt.

Theo tài liệu năm 1802, huyện Gia Viễn có 12 tổng gồm: Kỳ Vỹ, Trường Yên, Lê Xá, Đa Giá, Trì Hối, Đại Hữu, Thanh Quyết, La Mai, Vân Trình, Quán Vinh, Uy Viễn, Viên Đăng. Ba xã Bình Khang, Sơn Dương, Uy Viễn thuộc tổng Uy Viễn.

Cách mạng tháng tám năm 1945 thành công, chính quyền về tay nhân dân. Sau cuộc bầu cử quốc hội, tháng 3-1946, thực hiện chủ trương của cấp trên, ba xã Bình Khang, Sơn Dương, Uy Viễn hợp thành một xã, lấy tên là xã Uy Đức. Xã Mai Phương, Uy Tế, Uy Viễn sáp nhập thành xã Hưng Quốc.

Năm 1949, trước tình hình kháng chiến ngày càng cam go, ác liệt, tỉnh ủy Ninh Bình và huyện ủy Gia Viễn đã chỉ đạo ghép các xã nhỏ thành xã lớn nhằm chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống pháp lâu dài. Theo đó, tháng 6 – 1949, xã Uy Đức và Hưng Quốc được ghép thành xã Gia Hưng.

Sau khi kết thúc thắng lợi đợt giảm tô ( 1953), thực hiện chủ trương của Đảng bộ cấp trên, ngày 17-12-1953, xã Gia Hưng được tách thành 2 xã Gia Hưng và Liên Sơn.

Xã Gia Hưng bao gồm Uy Tế và Mai Phương.

Xã Liên Sơn gồm có các thôn: Bình Khang, Sơn Dương, Uy Viễn (Chuyển thôn Kính Chúc sang xã Gia Phú, thôn Lộc Lương sang xã Gia Hòa) và ổn định về địa giới hành chính từ đó cho đến nay.

Trong suốt chiều dài lịch sử, từ khi mở đất dựng làng đến nay, trải qua những cuộc đấu tranh với thiên nhiên khắc nghiệt và giặc ngoại xâm, đã hun đúc nên những đức tính tốt đẹp, sáng tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần phong phú, góp phần tạo nên cốt cách, truyền thống của cộng đồng dân cư Liên Sơn.

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập