image banner
Hơn 10,5 triệu lượt sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập VssID

Đến đây, đã có hơn 10,5 triệu lượt sử dụng tài khoản điện tử VNeID để đăng nhập ứng dụng VssID - Bảo mật xã hội. Qua đó, giúp người dân có thêm lựa chọn khi có nhu cầu khai thác thông tin, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID và có thể sử dụng hệ thống nhất VNeID thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 7/1/2024.

Bản tin kết quả phát triển Đề án 06 của  Bảo hiểm xã hội  Việt Nam tháng 5/2024 cho biết, cơ quan này đã phân phối thành công công việc cung cấp sổ thông tin bảo mật xã hội lên ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Hiện nay, cơ sở này đang tiếp tục duy trì công việc liên kết dữ liệu khi có đề xuất của người lao động về việc hợp nhất thông tin công việc trong quá trình tham gia bảo mật xã hội lên ứng dụng VNeID. Tính đến nay, đã có hơn 17,2 triệu lượt truy cập vào sổ bảo mật thông tin thành công để tích hợp VNeID ứng dụng.

Việc kết nối, tích hợp tài khoản VNeID với ứng dụng VssID đã được phát triển chính thức từ ngày 19/10/2023. Tính đến nay, đã có hơn 10,5 triệu lượt sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập ứng dụng VssID.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam  đã phân phối Cục Cảnh sát Quản lý chính về trật tự xã hội (Cục C06 - Bộ Công an) thực hiện điều chỉnh, nâng cấp ứng dụng VssID đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp tài khoản VNeID với ứng dụng VssID (đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VNeID).

Dịch vụ này đã được phát triển chính thức từ ngày 19/10/2023. Tính đến nay, đã có hơn 10,5 triệu lượt sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập ứng dụng VssID.

Việc phát triển này giúp người dân có thêm lựa chọn sử dụng tài khoản khi có nhu cầu khai thác thông tin, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID. Đồng thời, đây cũng là hoạt động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có thể sẵn sàng cho việc phát triển việc sử dụng thống nhất tài khoản định danh điện tử trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 7/1/2024 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/ND-CP về định danh và xác thực điện tử.

Về kết nối, chia sẻ dữ liệu và sử dụng thẻ căn gót chân dân gắn chíp, ứng dụng VNeID thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tính đến nay, hệ thống xác thực hơn 96,8 triệu thông tin nhân khẩu trong cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

100% cơ sở y tế, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã phát triển khám phá, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng móng chân công dân gắn chíp với trên 82,5 triệu lượt xem tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn hộ Chân công dân gắn chíp phục vụ làm thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo y tế.

Về liên kết đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký cư trú - hỗ trợ cấp mai táng phí, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã giải quyết 856.063 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 10.529 hồ sơ đề nghị giải quyết tác hại mai táng phí.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nhận được từ Dịch vụ công ty quốc gia để xác nhận và trả lời quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 437.399 trường hợp giải quyết vấn đề hỗ trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Với dịch vụ "Giải quyết vấn đề bảo mật xã hội một lần (thuộc nhóm ứng dụng thí nghiệm xác thực chữ số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động để phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến)", đến nay, toàn bộ ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp tục nhận được 104 hồ sơ phát hiện, trong đó có 102 hồ sơ hợp lệ.

Đối với dịch vụ "Đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện", hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp tục nhận và xử lý 8.479 giao dịch đăng ký, đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đối với dịch vụ công "Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế" (gộp dịch vụ công Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình vào dịch vụ công việc này), toàn ngành đã được nhận và xử lý 52.059 trường hợp đăng ký, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ bảo hiểm y tế hạn mức qua dịch vụ này.

Trên toàn quốc có 1.258 cơ sở y tế, chữa bệnh đã gửi giấy khám sức khỏe lái xe, với 2.931.502 dữ liệu được gửi; có 1.707 cơ sở y tế, chữa bệnh gửi giấy chứng sinh, với 1.208.258 dữ liệu được gửi; 659 cơ sở y tế, chữa bệnh gửi báo báo dữ liệu, với 13.403 dữ liệu được gửi.

Việc liên thông giấy sức khỏe Lái xe qua hạ tầng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giúp người dân có thể đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe hoàn toàn trực tuyến (trước đây dân quân phải đến nơi cấp giấy cho phép lái xe để xả giấy của giấy khám sức khỏe lái xe).

Việc liên thông giấy chứng sinh, giấy báo tử qua tầng hạ tầng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tạo ra tiện ích rất quan trọng là đầu vào giúp người dân có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho 2 nhóm thủ công Tiếp tục hành động thông tin chính. Đó là: Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trực - Hỗ trợ chi phí mai táng, cấp mai táng.

Trước đây, dân quân phải đến ủy ban nhân dân xã, phường để phụ bản giấy của giấy chứng sinh, giấy báo tử khi làm thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử.

Đến nay, có khoảng 64% số người nhận được các chế độ bảo mật, hỗ trợ kinh doanh qua các tài khoản nhân viên tại khu vực đô thị, tăng khoảng 3% so với năm 2022. Con số này đã vượt quá 4% chỉ tiêu giao tại Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

nguồn: https://nhandan.vn/hon-105-trieu-luot-su-dung-tai-khoan-vneid-de-dang-nhap-vssid-post808808.html

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập