image banner
Tổng số: 56
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
số:121/QĐ-UBND 26/08/2022 Quyết định thành lập Ban tổ chức Trại thu năm 2022
Lượt xem: 79
Số: 01/KH-BTC 26/08/2022 Kế hoạch tổ chức trại thu năm 2022
Lượt xem: 84
Số: 116/QĐ-UBND 22/08/2022 Quyết định kiện toàn ban chỉ đạo phòng cháy và chữa cháy
Lượt xem: 77
Số: 98/QĐ-UBND 13/07/2022 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của xã Liên Sơn
Lượt xem: 82
Số: 99/QĐ-UBND 13/07/2022 Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 86
Số:93/QĐ-UBND 08/07/2022 Quyết định công nhận kết quả bầu cử trưởng thôn 5 nhiệm kỳ 2022 - 2024
Lượt xem: 80
Số: 92.QĐ-UBND 04/07/2022 Quyết định ngày bầu cử lần thứ 2 trưởng thôn 5 nhiệm kỳ 2022 - 2024
Lượt xem: 96
Số: 85/QĐ-UBND 01/07/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử trưởng thôn 8 nhiệm kỳ 2022 - 2024
Lượt xem: 80
Số: 87/QĐ-UBND 01/07/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử trưởng thôn 10 nhiệm kỳ 2022 - 2024
Lượt xem: 81
Số: 88/QĐ-UBND 01/07/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử trưởng thôn 11 nhiệm kỳ 2022 - 2024
Lượt xem: 81
123456