Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 02-CT/HU ngày 10/12/2021 của Ban thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Liên Sơn
Số ký hiệu văn bản Kế hoạch: 12a/KH-UBND
Ngày ban hành 25/03/2022
Ngày hiệu lực 25/03/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 02-CT/HU ngày 10/12/2021 của Ban thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Liên Sơn
Hình thức văn bản kế hoạch
Lĩnh vực chỉ đạo
Người ký duyệt Đinh Đức Mạnh
Tài liệu đính kèm 2_kh_so_12a_ngay_2532022_cua_ubnd_xa_20220722071337255250_signed20220722083534.pdf