Tổng số: 49
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
số: 47/BC-UBND 13/07/2022 Báo cáo kết quả bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2024 xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn
Lượt xem: 1
Tải về 0
Số:93/QĐ-UBND 08/07/2022 Quyết định công nhận kết quả bầu cử trưởng thôn 5 nhiệm kỳ 2022 - 2024
Lượt xem: 1
Tải về 0
Số: 17/KH-UBND 07/07/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh , liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022)
Lượt xem: 1
Tải về 0
Số: 92.QĐ-UBND 04/07/2022 Quyết định ngày bầu cử lần thứ 2 trưởng thôn 5 nhiệm kỳ 2022 - 2024
Lượt xem: 1
Tải về 0
Số:79/QĐ-UBND 01/07/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử trưởng thôn 1 nhiệm kỳ 2022 - 2024
Lượt xem: 1
Tải về 0
Số: 80/QĐ-UBND 01/07/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử trưởng thôn 2 nhiệm kỳ 2022 - 2024
Lượt xem: 1
Tải về 0
Số: 81/QĐ-UBND 01/07/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử trưởng thôn 3 nhiệm kỳ 2022 - 2024
Lượt xem: 1
Tải về 0
Số: 82/QĐ-UBND 01/07/2022 Quyết định về việc công nhân kết quả bầu cử trưởng thôn 4 nhiệm kỳ 2022 - 2024
Lượt xem: 1
Tải về 0
Số: 83/QĐ-UBND 01/07/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử trưởng thôn 6 nhiệm kỳ 2022 - 2024
Lượt xem: 1
Tải về 0
Số: 84/QĐ-UBND 01/07/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử trưởng thôn 7 nhiệm kỳ 2022 - 2024
Lượt xem: 1
Tải về 0
12345