Tổng số: 53
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 98/QĐ-UBND 13/07/2022 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của xã Liên Sơn
Lượt xem: 1
Tải về 0
Số: 99/QĐ-UBND 13/07/2022 Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 1
Tải về 0
Số:93/QĐ-UBND 08/07/2022 Quyết định công nhận kết quả bầu cử trưởng thôn 5 nhiệm kỳ 2022 - 2024
Lượt xem: 1
Tải về 0
Số: 92.QĐ-UBND 04/07/2022 Quyết định ngày bầu cử lần thứ 2 trưởng thôn 5 nhiệm kỳ 2022 - 2024
Lượt xem: 1
Tải về 0
Số:79/QĐ-UBND 01/07/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử trưởng thôn 1 nhiệm kỳ 2022 - 2024
Lượt xem: 1
Tải về 0
Số: 80/QĐ-UBND 01/07/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử trưởng thôn 2 nhiệm kỳ 2022 - 2024
Lượt xem: 1
Tải về 0
Số: 81/QĐ-UBND 01/07/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử trưởng thôn 3 nhiệm kỳ 2022 - 2024
Lượt xem: 1
Tải về 0
Số: 82/QĐ-UBND 01/07/2022 Quyết định về việc công nhân kết quả bầu cử trưởng thôn 4 nhiệm kỳ 2022 - 2024
Lượt xem: 1
Tải về 0
Số: 83/QĐ-UBND 01/07/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử trưởng thôn 6 nhiệm kỳ 2022 - 2024
Lượt xem: 1
Tải về 0
Số: 84/QĐ-UBND 01/07/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử trưởng thôn 7 nhiệm kỳ 2022 - 2024
Lượt xem: 1
Tải về 0
123456