Tổng số: 43
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
số: 58/QĐ-UBND 17/06/2022 Quyết định thành phần tham gia bầu cử trưởng thôn trên bàn xã Liên Sơn, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Lượt xem: 2
Tải về 0
Số: 59/QĐ-UBND 17/06/2022 Quyết định thành lập tổ bầu cử trưởng thôn 1, nhiệm kỳ 2022 - 2024
Lượt xem: 2
Tải về 0
Số: 60/QĐ-UBND 17/06/2022 Quyết định thành lập tổ bầu cử trưởng thôn 2, nhiệm kỳ 2022 - 2024
Lượt xem: 2
Tải về 0
Số: 61/QĐ-UBND 17/06/2022 Quyết định thành lập tổ bầu cử trương thôn 3, nhiệm kỳ 2022 - 2024
Lượt xem: 2
Tải về 0
Số: 62/QĐ-UBND 17/06/2022 Quyết định thành lập tổ bầu cử trưởng thôn 4, nhiệm kỳ 2022 - 2024
Lượt xem: 1
Tải về 0
Số: 63/QĐ-UBND 17/06/2022 Quyết định thành lập tổ bầu cử trưởng thôn 5, nhiệm kỳ 2022 - 2024
Lượt xem: 1
Tải về 0
Số: 64/QĐ-UBND 17/06/2022 Quyết định thành lập tổ bầu cử trưởng thôn 6, nhiệm kỳ 2022 - 2024
Lượt xem: 1
Tải về 1
Số: 65/QĐ-UBND 17/06/2022 Quyết định thành lập tổ bầu cử trưởng thôn 7, nhiệm kỳ 2022 - 2024
Lượt xem: 1
Tải về 0
Số: 66/QĐ-UBND 17/06/2022 Quyết đinh thành lập tổ bầu cử trưởng thôn 8, nhiệm kỳ 2022 - 2024
Lượt xem: 1
Tải về 0
Số: 67/QĐ-UBND 17/06/2022 Quyết định thành lập tổ bầu cử trưởng thôn 9, nhiệm kỳ 2022 - 2024
Lượt xem: 1
Tải về 0
12345