Quyết định thành lập tổ bầu cử trưởng thôn 7, nhiệm kỳ 2022 - 2024
Số ký hiệu văn bản Số: 65/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/06/2022
Ngày hiệu lực 17/06/2022
Trích yếu nội dung Quyết định thành lập tổ bầu cử trưởng thôn 7, nhiệm kỳ 2022 - 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực chỉ đạo
Người ký duyệt Đinh Đức Mạnh
Tài liệu đính kèm 65_quyet_dinh_thanh_lap_to_bau_cu_thon_7_202206170511223430_signed20220617053218.pdf