Quyết định thành lập tổ bầu cử trưởng thôn 4, nhiệm kỳ 2022 - 2024
Số ký hiệu văn bản Số: 62/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/06/2022
Ngày hiệu lực 17/06/2022
Trích yếu nội dung Quyết định thành lập tổ bầu cử trưởng thôn 4, nhiệm kỳ 2022 - 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực chỉ đạo
Người ký duyệt Đinh Đức Mạnh
Tài liệu đính kèm 62_quyet_dinh_thanh_lap_to_bau_cu_thon_4_20220617050546630630_signed20220617052947.pdf