Quyết định thành lập tổ bầu cử trương thôn 3, nhiệm kỳ 2022 - 2024
Số ký hiệu văn bản Số: 61/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/06/2022
Ngày hiệu lực 17/06/2022
Trích yếu nội dung Quyết định thành lập tổ bầu cử trương thôn 3, nhiệm kỳ 2022 - 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực chỉ đạo
Người ký duyệt Đinh Đức Mạnh
Tài liệu đính kèm 61_quyet_dinh_thanh_lap_to_bau_cu_thon_3_20220617045853216210_signed20220617052839.pdf