Quyết định thành lập tổ bầu cử trưởng thôn 1, nhiệm kỳ 2022 - 2024
Số ký hiệu văn bản Số: 59/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/06/2022
Ngày hiệu lực 17/06/2022
Trích yếu nội dung Quyết định thành lập tổ bầu cử trưởng thôn 1, nhiệm kỳ 2022 - 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực chỉ đạo
Người ký duyệt Đinh Đức Mạnh
Tài liệu đính kèm 59_quyet_dinh_thanh_lap_to_bau_cu_thon_1_20220617052320270270_signed20220617052621.pdf