Quyết định thành phần tham gia bầu cử trưởng thôn trên bàn xã Liên Sơn, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Số ký hiệu văn bản số: 58/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/06/2022
Ngày hiệu lực 17/06/2022
Trích yếu nội dung Quyết định thành phần tham gia bầu cử trưởng thôn trên bàn xã Liên Sơn, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực chỉ đạo
Người ký duyệt Đinh Đức Mạnh
Tài liệu đính kèm QDTHANH_PHAN_THAM_GIA_BAU_CU_20220617045324865860_signed20220617050404.pdf