Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách xã, quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công năm 2022
Số ký hiệu văn bản số: 07/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/01/2022
Ngày hiệu lực 07/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách xã, quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Đinh Đức Mạnh
Tài liệu đính kèm Phượng 1.pdf