Kế hoạch cái cách hành chính năm 2022
Số ký hiệu văn bản số: 13/KH-UBND
Ngày ban hành 14/07/2021
Ngày hiệu lực 01/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch cái cách hành chính năm 2022
Hình thức văn bản kế hoạch
Lĩnh vực chỉ đạo
Người ký duyệt Đinh Đức Mạnh
Tài liệu đính kèm Image_001.pdf