Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19
Số ký hiệu văn bản Nghị quyết số 42/NQ-CP
Ngày ban hành 09/04/2020
Ngày hiệu lực 09/04/2020
Trích yếu nội dung Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 42signed_01_20200504105242150150_000.00.27.H42.pdf