Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19
Số ký hiệu văn bản Quyết định số: 15/2020/QĐ-TTg
Ngày ban hành 24/04/2020
Ngày hiệu lực 24/04/2020
Trích yếu nội dung Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 15signed_20200504105237949940_000.00.27.H42.pdf