Triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 286/UBND-VP6
Ngày ban hành 29/04/2020
Ngày hiệu lực 29/04/2020
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Người ký duyệt Tống Quang Thìn
Tài liệu đính kèm Văn bản số 286.pdf