Công văn về việc phòng, chống dịch bệnh covid- 19

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ LIÊN SƠN

 


Số: 09/UBND- VP

Về việc phòng, chống bệnh Covid- 19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

 


Liên Sơn, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

                             Kính gửi:    Các đồng chí Xóm trưởng

 

 

Thực hiện Công văn số 330/UBND- VP ngày 27/3/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT- TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và để thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid- 19.

Hiện nay tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là tình hình diễn biến dịch bệnh liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai (Cơ sở 1 tại Hà Nội và cơ sở 2 tại Hà Nam) có nguy cơ lây lan, bùng phát dịch bệnh ra cộng đồng. Xong hiện nay còn một số thôn, xóm chưa nêu cao tình thần trách nhiệm, chưa thực hiện nghiêm việc nghiêm túc việc tuyên truyền rộng rãi cho người dân hiểu được tầm quan trọng của dịch Covid-19.

Để nhân dân trên địa bàn toàn xã nắm bắt được các thông tin cũng như các giải pháp phòng chống dịch bệnh, Ủy ban nhân dân xã Liên Sơn yêu cầu các thôn xóm thực hiện ngay một số nội dung sau:

- Tăng cường việc tuyên truyền các nội dung, giải pháp phòng chống dịch bệnh trên hệ thống loa của thôn, xóm. (gửi kèm bài tuyên truyền)

- Tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo, vận động nhân dân trên địa bàn xóm dừng việc tổ chức lế cưới, tiệc cưới, tiệc liên hoan, các nghi lễ tôn giáo, tổ chức thanh  minh của các dòng họ, gia đình để hạn chế tập trung đông người, theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

- UBND xã Liên Sơn đã ra quyết định Thành lập Tổ tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát, rà soát công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 14 xóm trên địa bàn xã (đề nghị các đồng chí căn cứ Quyết định để họp tổ triển khai thực hiện).

          Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các xóm căn cứ chức năng nhiệm vụ để triển khai thực hiện nghiêm nội dung Công văn này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đinh Đức Mạnh

 


BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 94
  • Trong tuần: 211
  • Tất cả: 11 680
Đăng nhập